Stowarzyszenie CCNŻ

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE


Jesteśmy zorganizowaną grupą ludzi, którzy - po tym jak sami otrzymali pomoc i rozpoczęli nowe życie z Jezusem - teraz pragną w miarę możliwości nieść pomoc innym osobom będącym w potrzebie.


Cele Statutowe:

  • promowanie i pielęgnowanie chrześcijańskiego stylu życia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia

  • chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży

  • popularyzowanie muzyki chrześcijańskiej i śpiewu

  • przeciwdziałanie rozmaitym formom patologii społecznej

  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

  • działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, polegająca na niesieniu pomocy materialnej i moralnej osobom chorym, samotnym, sędziwym i niepełnosprawnym

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych.